[Event] Săn Boss kiếm Ngọc, Nguyên liệu ép đồ thần, Ex, Wing và Siêu wing…

Ngày đăng: 08/07/2020 | Chuyên mục: Tin Tức


📌 Sự kiện Binh đoàn thỏ ngọc:

⚠ Thời gian: xuất hiện liên tục tại Tarkan và 3 tiếng/1 lần tại Lorencia

🎁️ Tiêu diệt sẽ rơi ngẫu nhiên: Các loại cụm ngọc 10 viên và ZEN

📌 Sự kiện boss Kuldun:

⚠ Thời gian: 3 tiếng/1 lần tại Arena

🎁️ Tiêu diệt thành công sẽ rơi:

+ Random 1 loại Ngọc Custom(Nâng lv đồ, đồ Ex, thần, socket, option,..)

+ Ngọc socket lv ngẫu nhiên

+ Nguyên liệu ép siêu wing 3, wing 4,…

+ Các loại item Thần

📌 Sự kiện Hỗn nguyên lầu:

⚠ Thời gian: Các giờ lẻ

🎁️ Chiến thắng sẽ có tỉ lệ nhận: 1 Item Ex Full dòng

📌 Sự kiện Săn nhện(Gate of Hatchery):

⚠ Thời gian: hằng ngày tham gia tại Rakion 2

🎁️ Tiêu diệt nhện chúa sẽ có tỉ lệ 80% nhận: 1 hộp Quà GM

📌 Sự kiện Boss hoàng kim:

⚠ Thời gian: cả ngày tại Lorencia vị trí bất kỳ

🎁️ tiêu diệt sẽ nhận: hộp kundun

📌 Sự kiện mưa quà tặng:

⚠ Thời gian: Giết quái bất kỳ ở tất cả các map

🎁️ Tỉ lệ rơi khi giết quái: Các loại ngọc và hộp quà giá trị

📌 Vô vàn các loại boss và event khác trong game anh em tự nghiên cứu để thêm phần cảm hứng khi chơi.

📌 Các tính năng của ngọc Custom

Custom Jewel Công dụng Hình ảnh
 

Ngọc May Mắn

 

Tăng dòng May Mắn cho Trang Bị và Cánh

 

Ngọc Tuyệt Chiêu

 

Tăng tuyệt chiêu cho Vũ Khí

 

Ngọc Hoàn Hảo


Tăng 1 dòng hoàn hảo (random) cho Trang Bị và Cánh
Tối đa 6 dòng hoàn hảo
 

Ngọc Cấp Độ


Tăng 1 cấp độ cho Trang Bị và Cánh
Tối đa 15 cấp độ
 

Ngọc Tính Năng


Tăng 4 Option Tính Năng cho Trang Bị và Cánh
Tối đa 28 Tính Năng
 

Ngọc Socket


Tăng 1 dòng Socket cho Trang Bị Socket
Tối đa 5 dòng Socket
 

Ngọc Thần


Tăng tính năng thần cho Trang Bị chưa thần.
(Có thể ép trên 1 số Item)

 

🈴🈴 Thông tin liên hệ 🈴🈴

 Hotline hỗ trợ 24/7: 0812.76.7878

🇫 Fanpage: fb.com/lucdiamuvn

🌐 Website: www.lucdiamuvn.com